Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Bulbophyllum nigrescens Rolfe
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Cầu diệp đen; Lan củ đen
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

Thân rễ mọc bò mang hành giả dạng trứng, rộng 1,5cm xếp sát nhau. Lá 1; phiến thon hẹp, dài 5 - 11cm, tù ở đầu, thuôn hẹp ở gốc thành cuống ngắn.

Cụm hoa chùm dài 10 - 15cm, trục có phấn trắng. Hoa thòng xuống, xếp về một phía gần ngọn, nhỏ, màu vàng sậm đen; lá đài dài 5 - 6mm, có lông; cánh hoa 2mm, có lông nhiều hơn; cánh môi dạng lưỡi dài 1,8mm, cong lên và có lông ở mép.

Phân bố ở Trung Quốc, Thái Lan và Việt Nam. Ở nước ta, có gặp tại Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Cây mọc phụ sinh trên cây gỗ hoặc trên mùn đá trong rừng.

Cũng được trồng làm cảnh.

ẢNH

Bulbophyllum nigrescens on Taiwania 62(1).jpg at www.BotanyVN.com

Ảnh 1. Bulbophyllum nigrescens on Taiwania 62(1).jpg

 

Bulbophyllum nigrescens Taiwania 62(1).jpg at www.BotanyVN.com

Ảnh 2. Bulbophyllum nigrescens Taiwania 62(1).jpg

 

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Liliopsida
Bộ: Orchidales
Họ: Orchidaceae
Chi: Bulbophyllum

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024