Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Bulbophyllum monanthum (Kuntze) J.J. Smith
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Cầu hành hoa đơn; Cầu hành devangiri
Tên khác: Phyllorchis monantha Kuntze, Bulbophyllum uniflorum Griff., non Hassk., Bulbophyllum pteroglossum Schlechter, Bulbophyllum devangiriense Balakrishnan, Bulbophyllum tiagii Chauhan;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Liliopsida
Bộ: Orchidales
Họ: Orchidaceae
Chi: Bulbophyllum

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024