Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Bulbophyllum fascinator (Rolfe) Rolfe
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Cầu diệp chụm
Tên khác: Cirrhopetalum fascinator Rolfe, Bulbophyllum ornatissimum auct., non (Reichb. f.) J. J. Smith, Bulbophyllum putidum auct., non J. J. Smith;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Liliopsida
Bộ: Orchidales
Họ: Orchidaceae
Chi: Bulbophyllum

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2023