Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Bulbophyllum bicolor Lindl.
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Cầu diệp hai màu
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

Bulbophyllum bicolor var. bicolor 

Habitat, phenology and conservation status.

Creeping lithophyte and epiphyte in primary evergreen broad-leaved forests on rocky karstic limestone. 100–950 m. Fl. May–June, August.

Locally common.

Estimated IUCN Red List status – DD.

Distribution

Vietnam provinces: Dien Bien (Dien Bien City area) and Thanh Hoa (Thuong Xuan district).

SE. China (Hong Kong), NE. Laos (Houphan province).

 

B. bicolor var. funingense (Z.H. Tsi et H.C. Chen) Aver.

Habitat, phenology and conservation status.

Creeping lithophyte and epiphyte. Primary evergreen broad-leaved and coniferous forests (often with Pinus wangii) of rocky karstic limestone, commonly near mountain or hill tops on mossy substratum. 1300–1500 m. Fl. March–April, August.

Locally common.

Estimated IUCN Red List status – DD.

Distribution.

Vietnam province: Hoa Binh (Mai Chau district).

S. China (SE. Yunnan).

ẢNH

Bulbophyllum bicolor var. bicolor on Taiwania 61(4).jpg at www.BotanyVN.com

Ảnh 1. Bulbophyllum bicolor var. bicolor on Taiwania 61(4).jpg

 

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Liliopsida
Bộ: Orchidales
Họ: Orchidaceae
Chi: Bulbophyllum

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2023