Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
CHI

Tên Khoa học: Buddleja
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Bọ chó
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

UDDLEJA L.

[Lấy tên của Adam Buddle (1660 - 1715) nhà thực vật học Anh]

Cây nhỡ có lá tồn tại hay sớm rụng, mọc đối, ít khi mọc so le, nguyên hay có răng. Hoa có màu sắc khác nhau xếp thành chùm hay chùy, tràng hình ống hay hình chuông, có 4 thùy.

Có khoảng 100 loài của các vùng nóng, nhất là ở Đông Á châu

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Lamiales
Họ: Buddlejaceae

CÁC LOÀI
Buddleja asiatica
Buddleja davidii
Buddleja macrostachya
Buddleja officinalis
Buddleja paniculata

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024