Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
NGÀNH

Tên Khoa học: Bryophyta
Tên tiếng Anh: Non-vascular plants; Bryophyte
Tên tiếng Việt: Ngành Rêu
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

Ngành Rêu là một đơn vị phân loại thực vật gồm các loài thực vật mềm, có kích thước 1–10 cm, dù có một số loài lớn hơn như Dawsonia, cây rên cao nhất có thể lên đến 50 cm. Chúng thường phát triển cùng nhau tạo thành khối hoặc thảm ở các đập hoặc các nơi có bóng râm. Chúng không có hoa cũng như không có hạt, và lá đơn giản của chúng phủ thân cây dẻo mỏng. Trong những thời điểm nhất định rêu sản xuất bào tử trên thân cây mỏng.

Có khoảng 12.000 loài rêu được xếp trong ngành Bryophyta.[2] Ngành Bryophyta trước đây bao gồm không chỉ rêu mà còn có Marchantiophyta và Anthocerophyta. Các nhóm này được tách thành những ngành riêng.

Phân loại

Trước đây, Rêu thật sự được nhóm cùng với Rêu tản và Rêu sừng trong ngành Bryophyta (Rêu, hay Bryophyta sensu lato), trong đó Rêu thật sự là một lớp Musci. Định nghĩa này về Bryophyta là một nhóm cận ngành và hiện đã tách thành 3 ngành, Bryophyta, Marchantiophyta và Anthocerotophyta.

Ngành Rêu hiện có tên khoa học là Bryophyta' (Bryophyta sensu stricto) được chi thành 8 lớp:
ngành Bryophyta

    lớp Takakiopsida
    lớp Sphagnopsida
    lớp Andreaeopsida
    lớp Andreaeobryopsida
    lớp Oedipodiopsida
    lớp Polytrichopsida
    lớp Tetraphidopsida
    lớp Bryopsida

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật

CÁC LỚP
Bryopsida

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024