Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Brunfelsia pauciflora (Cham. & Schltdl.) Benth.
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Cà hoa xanh; Qua nay mai.
Tên khác: Brunfeldsia pauciflora (pohl) D. Don, Franciscea pauciflora Cham. & Scltdl., Franciscea hopeana Hook., Brunfelsia hopeana (Hook.) Benth. in DC.;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Solanales
Họ: Solanaceae
Chi: Brunfelsia

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2022