Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
CHI

Tên Khoa học: Brownea
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Cát anh
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

BROWNEA Jacq.

Để tưởng nhớ nhà thực vật học người Anh Robert Brown (1793 - 1858)]

Cây gỗ hay cây nhỡ không gai, thường xanh. Lá mọc so le, kép lông chim chẵn, dai; lá kèm sớm rụng có khi có màu sắc. Hoa tập hợp thành cụm hoa tán, bông hay chùm ở ngọn thân.

Mỗi hoa nằm ở nách một lá bắc có màu sắc dạng như cánh hoa và có kèm theo những lá bắc bên. Đài có 4 lá đài. Tràng có 5 cánh hoa gần bằng nhau. Nhị 10 - 15 rời hoặc dính nhau không đều. Quả đậu.

Gồm tới 30 loài của các vùng nhiệt đới châu Mỹ

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Fabales
Họ: Caesalpiniaceae

CÁC LOÀI
Brownea ariza

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024