Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
CHI

Tên Khoa học: Brosimum
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Nhũ mộc
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

Cây gỗ. Hoa đực (những nhị rời), hoa cái và quả đính trên một đế hoa nạc.

Gồm 13 loài của nhiệt đới châu Mỹ

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Urticales
Họ: Moraceae

CÁC LOÀI
Brosimum galactodendron

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024