Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
CHI

Tên Khoa học: Bromheadia
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Lan đầm lầy, Lan dứa
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

BROMHEADIA Lindl.

[Để tưởng nhớ nhà thực vật học lỗi lạc Edward French Bromhead, người Anh]

Cây không có thân củ gần đất, không có hành giả; thân mọc đứng.

Cụm hoa dày đặc ở ngọn, lưỡng phân. Hoa nở dần dần. Lá đài bên không làm thành cằm, cánh môi không gù, không có cựa, 1 nhị. Phấn khối đính trên gót hay chuôi rất ngắn.

Gồm 17 loài phân bố từ Mianma đến Ôxtrâylia.

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Liliopsida
Bộ: Orchidales
Họ: Orchidaceae

CÁC LOÀI
Bromheadia aporoides
Bromheadia finlaysoniana
Bromheadia tenuis

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024