Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
HỌ

Tên Khoa học: Bromeliaceae
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Dứa (Thơm)
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

Bromeliaceae Juss. 1789

Cỏ nhiều năm, lá thường có gai, gốc lá rộng ôm lấy nhau.

Hoa thành cụm hoa hình đầu, lưỡng tính, mẫu 3 (K3C3A3+3G3)

Quả mọng

Thế giới có 50 chi, 200 loài, phân bố ở nhiệt đới, ít khi ở ôn đới

Việt Nam có 2 chi Annanas và Billbergia, 2 loài, thường đều là cây trồng

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Liliopsida
Bộ: Bromeliales

CÁC CHI
Ananas
Anderea
Billbergia

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024