Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
CHI

Tên Khoa học: Bridelia
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Thổ mật
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

BRIDELIA Willd.

[Để tưởng nhớ Samuel - Elisée von Bridel (1761 - 1828), nhà thực vật học Thụy Sĩ nghiên cứu về Rêu và Thực vật có hạt].

Cây gỗ hay cây nhỡ. Lá mọc so le, có gân lông chim, có lá kèm; gân nhỏ thường song song.

Cụm hoa ở nách lá, thành xim đơm không cuống; hoa nhỏ cùng gốc hay khác gốc, thường không cuống, mẫu 5. Hoa đực có 5 lá đài, xếp van; 5 cánh hoa nhỏ hơn lá đài, có móng ngắn; đĩa mật phẳng hay lõm; 5 nhị đính trên một cột giữa (cuống bộ nhị) với chỉ nhị mọc vòng và bao phấn hướng trong, nhụy lép ở giữa các nhị, hình trứng. Hoa cái có 5 lá đài, xếp van, 5 cánh hoa, 2 đĩa mật và bầu 2 ô, ít khi 3 ô hay 1 ô, vòi nhụy 2, ít khi 3, thường chẻ đôi, ít khi nguyên, tạo thành 4 vòi đầu nhụy, mỗi ô có 2 noãn, ở bên.

Quả hạch với 2, ít khi 3 nhân, ít khi khô và mở ít ở đỉnh; hạt đơn độc, có rãnh ở lưng.

Gồm khoảng 60 loài nhiệt đới Cựu lục địa.

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Malpighiales
Họ: Euphorbiaceae

CÁC LOÀI

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024