Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
CHI

Tên Khoa học: Breynia
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Bồ cu vẽ, Dé, Cù đề
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

BREYNIA Forst. et Forst.f.

[Để tưởng nhớ nhà thực vật học người Đức Jacob Breyne (1837-1897)]

Cây bụi. Lá mọc so le, xếp hai dãy, có cuống. Cụm hoa thành xim đơm ở nách; hoa đơn tính, không có cánh hoa. Không có đĩa mật. Hoa đực có đài dạng con quay; lá đài 6, lợp thành 2 vòng; nhị 3; chỉ nhị dính thành cột ở giữa; bao phấn dính nhau, có 2 ô, mở dọc. Hoa cái có đài hợp, hình chuông có 6 mảnh, lợp, thành 2 vòng so le. Bầu hình trứng, có khi cụt hoặc giãn ra và nạc ở đỉnh; 3 ô; vòi nhụy ngắn, rời hay dính, ở giữa hay ở bên. Quả nang, hay quả mọng, mang đài đồng trưởng nhiều hay ít; hạt có 3 cạnh.

Gồm khoảng 25 loài phân bố từ Trung Quốc đến Nuven Calêđôni và Ôxtrâylia

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Malpighiales
Họ: Euphorbiaceae

CÁC LOÀI

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024