Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
HỌ

Tên Khoa học: Brassicaceae
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Cải (Thập tự)
Tên khác: Cruciferaea

MÔ TẢ CHUNG

Brassicaceae Burn, 1835

Cây thảo, lá đơn, mọc cách, không lá kèm.
Cụm hoa chùm. Hoa đều thường lưỡng tính mẫu 4, 4 cánh hoa xếp chéo hình chữ thập; nhị 4 (vòng trong - median) to 2 nhỏ (vòng ngoài lateral).
Quả dạng quả cải (giác quả) Thế giới có 380 / 3000, phân bố ở Toàn cầu hầu hết ôn đới Trung Âu, Địa Trung Hải, ít ở Bắc Mỹ.

Việt Nam có 6 chi, 20 loài.

Phân loại: Các tông: Thelypodieae, Pringleeae, Sjcymbrieae, Hesprideae, Arabideae, Alysseae, Lepilieae, Brassiceae, Chamireae, Schizopetaleae, Heliophileae, Cremolobeae, nó gần với Capparaceae.

Giá trị kinh tế: Làm rau, lấy dầu, làm cảnh (Brassica spp.)

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Capparales

CÁC CHI
Brassica
Capsella
Cardamine
Rhaphanus
Rorippa
Sinapis

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024