Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
CHI

Tên Khoa học: Brandisia
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Dây lai hồng
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

BRANDISIA Hook.f. et  Thoms.

[Để tưởng nhớ nhà thực vật Anh Dietrich Brandis ( 1824 -1907 ) nghiên cứu thực vật học ở Ấn Độ, Mianma]

Cây nhỡ mọc đứng hay leo, có lớp lông hình sao, lá mọc đối hay gần đối, hình trứng tới ngọn giáo, có cuống, phủ lông, rậm ở mặt dưới, có mép nguyên hay nhăn.

Cụm hoa gồm các xim ở nách lá, ngắn có 1 - 3 hoa; cuống hoa có 2 lá bắc ở giữa. Đài hình chuông, với 5 có khi 4 răng gần bằng nhau hoặc có 2 thùy. Tràng hình phễu, nở ở trên, có lông rậm hình sao ở mặt ngoài; môi trên rộng, có 2 thùy; môi dưới ngắn hơn, có 3 thùy. Nhị 4, hai nhị dài; chỉ nhị nhẵn; bao phấn hình bầu dục có ô song song, có lông. Bầu hình cầu có lông mềm; vòi nhụy dạng sợi, đầu nhụy nguyên.

Quả nang hình trứng mở vách lớn 2 van; hạt nhiều, hình dải.

Gồm khoảng 9 loài phân bố ở Mianma, Tây Nam Trung Quốc, Thái Lan. Ở nước ta có 3 loài, mà 1 loài được biết công dụng.

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Lamiales
Họ: Scrophulariaceae

CÁC LOÀI
Brandisia annamitica
Brandisia discolor
Brandisia glabrescens
Brandisia kwangsiensis

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024