Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
CHI

Tên Khoa học: Brachystemma
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Cỏ rút gân
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

BRACHYSTEMMA D. Don

[Từ chữ Hy Lạp brachys: ngắn và stemma: vòng; liên hệ đến cánh hoa rất nhỏ]

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Caryophyllales
Họ: Caryophyllaceae

CÁC LOÀI
Brachystemma calycina

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024