Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
CHI

Tên Khoa học: Brachiaria
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Vĩ thảo
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

BRACHIARIA (Trin.) Griseb.

[Từ chữ Latin brachium: bắp tay; ý nói cụm hoa hình bắp tay]

Cỏ sống hằng năm hay sống dai, có dạng thay đổi. Bông chét xếp thành bông giả dày đặc hoặc hơi thưa; mày 1 có lưng tiếp giáp với trục; mày 2 ở ngoài, mày nhỏ 1 của hoa trên thường kéo dài thành một mũi nhọn ngắn.

Gồm đến 50 loài ở các vùng nóng, chủ yếu là ở châu Phi

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Liliopsida
Bộ: Poales
Họ: Poaceae

CÁC LOÀI
Brachiaria brizantha
Brachiaria distachya
Brachiaria eruceformis
Brachiaria mutica
Brachiaria reptans
Brachiaria subquadripara
Brachiaria villosa

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024