Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
CHI

Tên Khoa học: Botrychium
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Âm địa quyết
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

BOTRYCHIUM Sw.,

[Từ chữ Hy Lạp botrys: chùm; liên hệ đến kiểu sắp xếp dạng chùm của các lá sinh sản]

Dương xỉ nhỏ đặc trưng bởi kiểu cụm của cơ quan sinh sản. Túi bào tử sắp xếp trên 2 hàng, thành bông tạo thành một chùy phân nhánh; rễ nạc, mỗi cái mang 1 lá và chỉ một chùy.

Có 23 loài phổ biến khắp thế giới

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Pteridophyta
Lớp: Ophioglossopsida
Bộ: Ophioglossales
Họ: Ophioglossaceae

CÁC LOÀI
Botrychium daucifolium
Botrychium lanuginosum
Botrychium ternatum

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024