Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
CHI

Tên Khoa học: Bothriospermum
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Hạt sùi
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

BOTHRIOSPERMUM Bunge

[Từ chữ bothrion: hốc nhỏ và sperma: hạt; hạt có u, hốc nhỏ]

Cây thảo nhỏ hằng năm, có lông nhám. Lá đơn, mọc so le, có lông; Hoa ở nách lá hay thành bông ở ngọn, 5 lá đài hình tam giác; 5 cánh hoa hợp thành ống, miệng ống có 5 vẩy; nhị 5, 1 vòi nhụy ở gần gốc bầu. Quả khô, dạng quả bế to, đầy mụt cao.

Gồm 5 loài nhiệt đới và Đông Nam Á

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Solanales
Họ: Boraginaceae

CÁC LOÀI
Bothriospermum tenellum

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024