Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Bothriochloa bladhii (Retz.) Blake
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Huyệt thảo trung gian; Cỏ lá tre; Cỏ cờ; Cỏ bi tre
Tên khác: Andropogon bladhii Retz., Andropogon intermedius R. Br., Amphilophis intermedia (R. Br.) Stapf, Bothriochloa intermedia (R. Br.) A. Camus, Bothriochloa anamitica Kuntze;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Liliopsida
Bộ: Poales
Họ: Poaceae
Chi: Bothriochloa

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024