Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Borinda schmidiana (A. Camus) Stapleton
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Trúc núi cao tây nguyên; Sặt schmid
Tên khác: Arundinaria schmidiana A. Camus, Sinarundinaria schmidiana (A. Camus) C. S. Chao & Renvoize, Sinarundinaria schmidiana (A. Camus) T. Q. Nguyen, Yushania schmidiana (A. Camus) Ohrnberger;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Liliopsida
Bộ: Poales
Họ: Poaceae
Chi: Borinda

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2023