Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
HỌ

Tên Khoa học: Boraginaceae
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Vòi voi, Mồ hôi
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

Boraginaceae - Họ Vòi voi

Họ Mồ hôi, trong các tài liệu về thực vật học tại Việt Nam gọi là họ Vòi voi (lấy theo chi Heliotropium) (danh pháp khoa học: Boraginaceae  Juss. 1789), là họ của các loài cây như mồ hôi, lưu ly, vòi voi, bao gồm các dạng cây bụi, cây thân gỗ và cây thân thảo. Khi hiểu theo nghĩa rộng, họ này có tổng cộng khoảng gần 2.740 loài trong 148 - 149 chi phân bố rộng khắp thế giới.
Họ Boraginaceae theo như APG II, thuộc về nhóm Hoa cúc thật sự I (euasterid I), bao gồm trong đó các bộ như Gentianales, Lamiales, Solanales, nhưng việc gán nó cho một trong các bộ này hay vào chính bộ của riêng nó (Boraginales) vẫn chưa rõ ràng. Theo hệ thống Cronquist nó được đặt trong bộ Hoa môi (Lamiales), nhưng hiện nay một điều rõ ràng là sự tương tự của nó với các họ khác trong bộ này không nhiều hơn sự tương tự của nó với các họ khác trong một số các bộ khác của nhánh Hoa cúc (asterids). Họ Boraginaceae là cận ngành với họ Hydrophyllaceae và họ này đã được gộp vào trong họ Mồ hôi theo như phân loại trong hệ thống APG II. Trong một số hệ thống phân loại gần đây họ Boraginaceae được chia ra thành một số họ, bao gồm Boraginaceae nghĩa hẹp (sensu stricto), Cordiaceae, Ehretiaceae, Heliotropiaceae, Hydrophyllaceae, Lennoaceae.

Phần lớn (với một ít ngoại lệ) các thành viên trong họ này lá với lông tơ. Đặc trưng thô của các lông tơ là do sự tồn tại của điôxít silic và cacbonat canxi trong lá. Ở một số loài, các anthocyanin làm cho hoa đổi màu từ đỏ sang xanh lam khi già. Đây có lẽ là tín hiệu cho những loài côn trùng thụ phấn bioết rằng các hoa già đã cạn kiệt phấn hoa và mật hoa (Hess, 2005).

Nói chung, họ này hay được chia ra thành các phân họ như Boraginoideae (112 -113 chi, 1.600 loài), Cordioideae (3 chi, 330 loài), Ehretioideae (8 chi, 170 loài), Heliotropioideae (5 chi, 405 loài), Hydrophylloideae (17 chi, 225 loài), Lennooideae (3 chi, 7 loài).

Cây phủ lông ráp. Lá đơn nguyên mọc cách, không có lá kèm.

Đặc trưng bởi kiều cụm hoa xim bọ cạp. Hoa nhỏ thường tập trung về một phía của trục nên những cành phân nhánh 2 ít nhiều xoắn lại như đuôi mèo. Hoa đều, lưỡng tính, mẫu 5. Bộ nhuỵ thường gồm 2 lá noãn hợp thành bầu thượng 2 ô nhưng khi chín tách thành 4 ngăn. Vòi thường đính ở gốc bầu.

Quả hạch chứa 1-4 tiểu hạch hoặc quả tách thành 4  hay 2 tiểu quả dạng hạch khô. Hạt thường không có nội nhũ.

Thế giới có 100 chi và 2000 loài, phân bố ở khắp thế giới.

Việt Nam có 15 chi và khoảng 35 loài.

Phân loại: Họ này chia làm 2 phân họ: Heliotropioideae vòi tận cùng, quả hạch. Heliotropium, Tournefortia và Boraginoideae vòi ở bầu, quả 2 hay 4 quả con với 5 tông: Cynoglosseae, Eritrichieae, Boragineae, Lithospermeae và Echieae.

Giá trị kinh tế: Nhiều loài trồng làm cảnh: Heliotropium, một số loài làm thuốc.

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Solanales

CÁC CHI

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024