Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
CHI

Tên Khoa học: Blyxa
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt:
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Liliopsida
Bộ: Alismatales
Họ: Hydrocharitaceae

CÁC LOÀI
Blyxa alternifolia
Blyxa aubertii
Blyxa echinosperma
Blyxa japonica
Blyxa lancifolia
Blyxa octandra
Blyxa vietii

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024