Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Blyxa octandra (Roxb.) Planch. ex Thwaites
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Chân thủy tám nhị; Lá hẹ tám nhị
Tên khác: Vallisneria octandra Roxb.; Blyxa roxburghii Rich.;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Liliopsida
Bộ: Alismatales
Họ: Hydrocharitaceae
Chi: Blyxa

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024