Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Blumea sinuata (Lour.) Merr.
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Đại bi lá lượn; Hoàng đầu xẻ; bông tím
Tên khác: Gnaphalium sinuatum Lour.; Conyza laciniata Wall. ex Roxb.; Blumea laciniata (Wall. ex Roxb.) DC.; B. sinapifolia Gagnep.;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Asterales
Họ: Asteraceae
Chi: Blumea

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2023