Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Blumea lanceolaria (Roxb.) Druce
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Xương sông; Rau ăn gỏi; kim đầu thon
Tên khác: Conyza lanceolaria Roxb.; Blumea myriocephala DC.; Gorteria loureiriana DC.; Blumea conspicua Hayata;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Asterales
Họ: Asteraceae
Chi: Blumea

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2023