Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
CHI

Tên Khoa học: Billolivia
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Giang ly
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

Chi thực vật mới này đã được các nhà khoa học của Viện SIE đặt tên tiếng Việt là Chi Giang Ly. Giang Ly là nơi đầu tiên tìm ra loài chuẩn cho Billolivia là một vùng sinh thái cảnh quan rất đặc trưng có độ cao 1700 m trên núi cao của VQG Bidoup Núi Bà, Lâm Đồng, nơi quanh năm mây mù che phủ nằm giáp ranh với tỉnh Khánh Hòa. Billolivia – là tên ghép của hai nhà thực vật học nổi tiếng trong thế kỷ 20, ngài  Brian Laurence Burtt (đã mất) và ngài Olive Hilliard là một trong những người đầu tiên đã từng đặt nghi vấn về việc định loại các mẫu vật tương tự được thu từ Việt Nam và đang lưu trữ ở một số bộ sưu tập thực vật lớn trên thế giới.

|||---PageBreak---||||||---PageBreak---|||

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Lamiales
Họ: Gesneriaceae

CÁC LOÀI
Billolivia kyi
Billolivia longipetiolata
Billolivia minutiflora
Billolivia poilanei
Billolivia tichii
Billolivia vietnamensis
Billolivia violacea

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024