Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Bidupia bicamerata Aver. & Christenson
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Lan bì đúp
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

Bidupia bicamerata Aver. et Christenson on AUBOT.jpg at www.BotanyVN.com

Ảnh 1. Bidupia bicamerata Aver. et Christenson on AUBOT.jpg

 

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Liliopsida
Bộ: Orchidales
Họ: Orchidaceae
Chi: Bidupia

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2022