Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Bidens pilosa L.
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Đơn buốt; Quỷ trâm thảo; song nha lông; râu bộ binh
Tên khác: Coreopsis leucorrhiza Lour.; Bidens leucorrhiza (Lour.) DC.;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

Bidens pilosa - CXCANH.jpg at www.BotanyVN.com

Ảnh 1. Bidens pilosa - CXCANH.jpg

 

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Asterales
Họ: Asteraceae
Chi: Bidens

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2022