Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Bidens bipinata L.
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Song nha kép; Song nha 2 lần kép; vạn thọ tây; cúc áp; quỷ trâm thảo; đơn buốt 5 lá
Tên khác: B. pilosa Lour.; B. pilosa var. bipinnata (L.) Hook.f.;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Asterales
Họ: Asteraceae
Chi: Bidens

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2022