Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
CHI

Tên Khoa học: Berrya
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Tách
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

BERRYA Roxb.

[Có thể là để tưởng nhớ nhà thực vật học Andrew Berry ( khoảng 1780 - 1810 )]

Cây gỗ. Lá mọc so le, hình trái xoan, nhọn, hình tim ở gốc, gân gốc 5 - 7.

Cụm hoa thành chùy lớn nhiều hoa, ở ngọn và ở nách. Đài hợp, phía đỉnh xẻ ra không đều thành 3 - 5 thùy. Cánh hoa 5, dạng nêm hay dạng mo. Nhị nhiều, đính quanh bầu trên một đế hoa hơi hoặc không được nâng lên ở trên các cánh hoa; bao phấn có ô nhẵn, nằm ngang; nhị lép 0. Bầu có 2 - 3 lá noãn, với 4 - 6 thùy biến thành cánh, dính ở gốc, rời ở nửa trên; vòi nhụy dạng sợi; đầu nhụy có 2 - 3 thùy dạng chấm; noãn 2 - 4 trong mỗi ô. Quả khô có 2 - 3 van, với 4 - 6 cánh dạng màng, hạt có phôi nhũ.

Gồm 3 - 5 loài của vùng Ấn Độ - Mã Lai.

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Malvales
Họ: Tiliaceae

CÁC LOÀI
Berrya cordifolia
Berrya mollis

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2023