Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
CHI

Tên Khoa học: Benincasa
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Bí đao
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

BENINCASA Savi

Cây thảo mọc hằng năm, leo, có thể dài tới 5m hay hơn. Lá có dạng tim, với 5 thùy nhọn.  Tua cuốn chẻ 2 - 3.

Hoa đực đơn độc, to, màu vàng. Đế hoa dạng chuông. Lá đài 5. Cánh hoa 5. Nhị 3, rời, đính trên đế hoa, có chỉ nhị ngắn và dày; bao phấn dày. Nhụy  lép dạng tuyến mật ở gốc đế hoa. Hoa cái đơn độc, có bao hoa như hoa đực. Bầu hình trứng, chứa nhiều noãn nằm ngang; vòi nhụy dày, bao bởi các tuyến mật; đầu nhụy 3, khá to, lượn sóng, nhị lép 3.

Quả mọng khá to, không mở, nạc, có hình dạng thay đổi. Hạt nhiều, thuôn, dẹp.

Chỉ có 1 loài ở vùng Ấn Độ - Mã Lai nhưng được trồng ở tất cả các vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới lấy quả làm rau ăn

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Cucurbitales
Họ: Cucurbitaceae

CÁC LOÀI
Benincasa hispida

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2023