Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
CHI

Tên Khoa học: Belamcanda
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Rẻ quạt, Xạ can
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

BELAMCANDA Adans.

Cây thảo sống lâu năm. Thân to, mọc đứng. Lá hình kiếm.

Hoa mọc đứng, 2 - 3 cái thành nhóm trên cuống dài. Bao hoa trải ra, có 6 phiến mà 3 phiến ngoài rộng hơn và xoắn lại sau khi hoa nở. Nhị 3. Đầu nhụy dạng cánh. Quả nang dạng quả lê.

Có 2 loài ở Đông Á

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Liliopsida
Bộ: Asparagales
Họ: Iridaceae

CÁC LOÀI
Belamcanda chinensis

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024