Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
HỌ

Tên Khoa học: Begoniaceae
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Thu hải đường
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

Begoniaceae Agardh 1825

Cây thảo mọng nước, thường màu hồng, vị chua. Lá có phiến lá lệch rất rõ ở gốc, mọc cách, có lá kèm sớm rụng, mọng nước, thường sát đất.

Cụm hoa xim 2 ngả, có cuống dài. Hoa đơn tính, không đều, cùng gốc, hoa đực có 2 lá đài bé và 2 tràng lớn xếp theo chữ thập. Nhị nhiều. Hoa cái có bầu dưới, có 3 cánh.

Quả nang có 3 cánh (4) thường phát triển lệch.

Thế giới có 5 chi, 820 loài, phân bố ở Nhiệt đới, á nhiệt đới, tập trung nhiều ở phía Bắc của Nam Mỹ.

Việt Nam có 1 chi, 45 loài.

Phân loại: Nó đồng nhất, thường để trong Violales nhưng khác về cấu trúc hoa. Có thể gần với Datiscaceae.

Giá trị kinh tế: Làm cảnh, rau ăn (Begonia spp.).

 

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Cucurbitales

CÁC CHI
Begonia

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024