Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Begonia tonkinensis Gagnep.
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Thu hải đường bắc bộ; Cửu nguyên lục
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

Cây thảo, có thân đứng to 3 - 4cm. Lá có phiến xoan, dài 40cm, rộng 6cm, gốc không cân xứng, một bên có tai tròn to, một bên với tai cạn, gân từ gốc 6 - 8; mép có răng nhỏ, thưa; cuống dài; lá kèm rộng.

Cụm hoa cao, lưỡng phân; đài hoa đỏ; cánh hoa hồng nhạt; nhị chụm ở giữa; bầu có lông. Quả nang có 3 cánh.

Loài của Bắc Việt Nam, gặp ở Chiêm Hóa tỉnh Tuyên Quang.

Cây mọc trên đất đá ẩm dưới tán rừng vùng núi.

Dân gian dùng toàn cây làm thuốc bổ và cầm máu.

ẢNH

Begonia tonkinensis var langsonensis 1- SonHoang.jpg at www.BotanyVN.com

Ảnh 1. Begonia tonkinensis var langsonensis 1- SonHoang.jpg

 

Begonia tonkinensis var langsonensis 10- SonHoang.jpg at www.BotanyVN.com

Ảnh 2. Begonia tonkinensis var langsonensis 10- SonHoang.jpg

 

Begonia tonkinensis var langsonensis 11- SonHoang.jpg at www.BotanyVN.com

Ảnh 3. Begonia tonkinensis var langsonensis 11- SonHoang.jpg

 

Begonia tonkinensis var langsonensis 12- SonHoang.jpg at www.BotanyVN.com

Ảnh 4. Begonia tonkinensis var langsonensis 12- SonHoang.jpg

 

Begonia tonkinensis var langsonensis 13- SonHoang.jpg at www.BotanyVN.com

Ảnh 5. Begonia tonkinensis var langsonensis 13- SonHoang.jpg

 

Begonia tonkinensis var langsonensis 14- SonHoang.jpg at www.BotanyVN.com

Ảnh 6. Begonia tonkinensis var langsonensis 14- SonHoang.jpg

 

Begonia tonkinensis var langsonensis 15- SonHoang.jpg at www.BotanyVN.com

Ảnh 7. Begonia tonkinensis var langsonensis 15- SonHoang.jpg

 

Begonia tonkinensis var langsonensis 16- SonHoang.jpg at www.BotanyVN.com

Ảnh 8. Begonia tonkinensis var langsonensis 16- SonHoang.jpg

 

Begonia tonkinensis var langsonensis 17- SonHoang.jpg at www.BotanyVN.com

Ảnh 9. Begonia tonkinensis var langsonensis 17- SonHoang.jpg

 

Begonia tonkinensis var langsonensis 18- SonHoang.jpg at www.BotanyVN.com

Ảnh 10. Begonia tonkinensis var langsonensis 18- SonHoang.jpg

 

Begonia tonkinensis var langsonensis 19- SonHoang.jpg at www.BotanyVN.com

Ảnh 11. Begonia tonkinensis var langsonensis 19- SonHoang.jpg

 

Begonia tonkinensis var langsonensis 2- SonHoang.jpg at www.BotanyVN.com

Ảnh 12. Begonia tonkinensis var langsonensis 2- SonHoang.jpg

 

Begonia tonkinensis var langsonensis 20- SonHoang.jpg at www.BotanyVN.com

Ảnh 13. Begonia tonkinensis var langsonensis 20- SonHoang.jpg

 

Begonia tonkinensis var langsonensis 21- SonHoang.jpg at www.BotanyVN.com

Ảnh 14. Begonia tonkinensis var langsonensis 21- SonHoang.jpg

 

Begonia tonkinensis var langsonensis 22- SonHoang.jpg at www.BotanyVN.com

Ảnh 15. Begonia tonkinensis var langsonensis 22- SonHoang.jpg

 

Begonia tonkinensis var langsonensis 23- SonHoang.jpg at www.BotanyVN.com

Ảnh 16. Begonia tonkinensis var langsonensis 23- SonHoang.jpg

 

Begonia tonkinensis var langsonensis 3- SonHoang.jpg at www.BotanyVN.com

Ảnh 17. Begonia tonkinensis var langsonensis 3- SonHoang.jpg

 

Begonia tonkinensis var langsonensis 4- SonHoang.jpg at www.BotanyVN.com

Ảnh 18. Begonia tonkinensis var langsonensis 4- SonHoang.jpg

 

Begonia tonkinensis var langsonensis 5- SonHoang.jpg at www.BotanyVN.com

Ảnh 19. Begonia tonkinensis var langsonensis 5- SonHoang.jpg

 

Begonia tonkinensis var langsonensis 6- SonHoang.jpg at www.BotanyVN.com

Ảnh 20. Begonia tonkinensis var langsonensis 6- SonHoang.jpg

 

Begonia tonkinensis var langsonensis 7- SonHoang.jpg at www.BotanyVN.com

Ảnh 21. Begonia tonkinensis var langsonensis 7- SonHoang.jpg

 

Begonia tonkinensis var langsonensis 8- SonHoang.jpg at www.BotanyVN.com

Ảnh 22. Begonia tonkinensis var langsonensis 8- SonHoang.jpg

 

Begonia tonkinensis var langsonensis 9- SonHoang.jpg at www.BotanyVN.com

Ảnh 23. Begonia tonkinensis var langsonensis 9- SonHoang.jpg

 

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Cucurbitales
Họ: Begoniaceae
Chi: Begonia

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2023