Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
CHI

Tên Khoa học: Beccarinda
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Cự đài quả ngang, Nang cự đài
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

BECCARINDA Kuntze

Cỏ không thân hay gần như không thân; các phần non có râu màu hung. Lá sít nhau, hình tim, hình trứng hay bầu dục, có cuống.

Cụm hoa có cuống, co thắt lại thành đầu giả hay chùm bò cạp, hoặc thưa thành tán giả; lá bắc mọc đối, tròn hay thuôn. Đài chia sâu thành 5 thùy. Tràng nhỏ, hình chuông, hơi có 2 môi, với 5 thùy tròn, hơi không đều. Nhị sinh sản 4; chỉ nhị ngắn; bao phấn to, hình trứng, dính nhau, có ô gần song song, mở lỗ ở đỉnh. Đĩa mật ít rõ. Bầu không cuống; hình trứng; vòi dạng sợi, đầu nhụy  nhỏ.

Quả nang hình dải - ngọn giáo, nhọn ở đỉnh, có vòi nhụy tồn tại; mở ô, thành góc vuông hay nhọn, hạt nhỏ, dạng con thoi.

Gồm 7 loài phân bố từ Mianma tới Malaixia.

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Lamiales
Họ: Gesneriaceae

CÁC LOÀI
Beccarinda tonkinensis

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024