Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
CHI

Tên Khoa học: Beaumontia
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Hoa kèn, Hũng
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

BEAUMONTIA Wall.

Cây bụi leo có lá mọc đối; hoa nhiều, lưỡng tính tập hợp thành chùy ở ngọn và ở nách lá. Đài có 5 lá đài rộng và trải ra. Tràng hình chuông, to với họng trần. 5 nhị vượt quá tràng và có bao phấn bao quanh đầu nhụy. Bầu hai ô nhiều noãn mang vòi nhụy có đầu nhụy chẻ đôi. Quả khô, dạng quả đại, chứa nhiều hạt.

Gồm 8 loài của vùng Ấn Độ Mã Lai và các nước Đông Dương

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Gentianales
Họ: Apocynaceae

CÁC LOÀI
Beaumontia grandiflora
Beaumontia murtonii
Beaumontia pitardii

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024