Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
CHI

Tên Khoa học: Basilicum
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Thiến thảo, É sạ, Ba si lích
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

BASILICUM Moench

[Từ tiếng Hy Lạp basilikê : thuộc về nhà vua; ý chỉ cây có mùi thơm]

Cỏ 1 năm hay nhiều năm. Thân thường vuông, nhẵn hay có lông. Lá mọc đối, chéo chữ thập. Cụm hoa dạng chùm hay dạng tháp ở đỉnh cành, do các xim bó giống như vòng giả tạo thành, mỗi vòng thường có 6 hoa. Lá bắc sớm rụng. Đài hình chuông, ống cong xuống phía dưới, 2 môi: môi trên một thùy, môi dưới 4 thùy nhọn. Tràng có ống hay thò khỏi đài, 2 môi: môi trên 3 thùy với thùy giữa rộng; môi dưới 1 thùy nguyên, hơi lõm hay phẵng. Nhị 4, hướng xuống phía môi dưới của tràng; bao phấn 1 ô. Bầu nhẵn; vòi nhụy xẻ 2 thùy ngắn hình đầu. Đĩa mật có các thùy đều. Quả hình trứng hay hình trứng ngược, nhẵn.

Gồm khoảng 6 - 7 loài, phân bố ở vùng nhiệt đới châu Á, châu Phi, châu Úc

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Lamiales
Họ: Lamiaceae

CÁC LOÀI
Basilicum polystachyon

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024