Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
HỌ

Tên Khoa học: Basellaceae
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Mồng tơi
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

Basellaceae Moq. 1840

Dây leo, lá mập, đơn, mọc cách, thường có tuyến nhớt.

Hoa không cánh, có 2 lá bắc thường tạo thành tổng bao ở dưới đài. Lá đài và nhị đều 5, nhị đối diện với lá đài. Bao phấn thường mở bằng lỗ ở đỉnh. Bộ nhụy hợp tiêu lá noãn (lysicarp) gồm 3 lá noãn, bầu thượng.Noãn 1 đính gốc.

Quả mọng, nằm trong đài bền và mọng.

Thế giới có 5 chi, 20 loài chủ yếu ở châu Mỹ, riêng chi Basella có ở châu Á, châu Phi.

Việt Nam chỉ có 1 loài được trồng phổ biến là Mông tơi - Basella rubra nay đổi thành B. braziliensis

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Caryophyllales

CÁC CHI
Basella

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024