Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Barringtonia macrostachya (jack) Kurz
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt:  Tam lang; Chiếc chùm to
Tên khác: Doxomma macrocarpa jack; Doxomma cochinchinensis Miers; Barringtonia cochinchinensis (Miers) Merr. ex Gagnep.; Barringtonia annamica Gagnep.;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Myrtales
Họ: Lecythidaceae
Chi: Barringtonia

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024