Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
HỌ

Tên Khoa học: Barclayaceae
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Biệt liên (Súng suối)
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

Barclayaceae H.L. Li 1955

Cây thuỷ sinh chìm có củ. Lá đơn mọc rất xít nhau, hình mác dài gốc hình tim, gân lông chim.

Rất đặc trưng bởi kiểu cấu tạo của hoa, bầu hạ nhưng lại ở trên lá đài. Hoa xếp xoắn vòng, lá đài 5, có phần phụ hình vuốt ở đỉnh, cánh hoa nhiều xếp thành 3 dãy hợp nhau ở gốc tạo thành ống và phía dưới lại dính với bầu. Nhị nhiều, xếp xoắn thành nhiều dãy và dính với ống tràng. Bộ nhụy gồm 10-12 lá noãn hợp nguyên (kiểu syncarp)

Thế giới có 1 chi, 4 loài, phân bố ở Đông Nam Á và New Guine

Việt Nam có 2 loài.

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Nymphaeales

CÁC CHI
Barclaya

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024