Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
CHI

Tên Khoa học: Barclaya
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Biệt liên
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

BARCLAYA Wall.

Cỏ thủy sinh. Lá đơn, mọc so le, có cuống dài. Hoa xếp xoắn vòng: 5 lá đài; nhiều cánh hoa xếp thành 3 dãy hợp ở gốc thành ống và phía trên dính với bầu; nhị nhiều, xếp xoắn; bộ nhụy 10 lá noãn hợp.

Gồm 4 loài ở Đông Nam Á

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Nymphaeales
Họ: Barclayaceae

CÁC LOÀI
Barclaya longifolia
Barclaya pierreana

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024