Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
CHI

Tên Khoa học: Bambusa
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Tre, Tầm vông
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

BAMBUSA Schreb.

[Từ tên của cây ở Gia Va, Xumatra là bambu hoặc từ tên Ấn Độ là bambos]

Thân cột dạng cây gỗ, thường sống lâu năm nhờ gốc dạng thân rễ mọc trườn. Các nhánh tập hợp thành bó ở các mấu, có khi có gai. Lá phẳng, hình dải hoặc thuôn; bẹ lá đặc trưng cho từng loại, thường tồn tại và có tai.

Cụm hoa chùy gồm nhiều bông chỉ có 1 hoa hoặc có nhiều hoa. 6 nhị. Vòi nhụy ngắn, 2 hoặc 3 đầu nhụy.

Quả thóc có vỏ mỏng.

Gồm khoảng 100 loài của các vùng nhiệt đới và nóng của châu Mỹ và châu Á

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Liliopsida
Bộ: Poales
Họ: Poaceae

CÁC LOÀI

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024