Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Bambusa tulda Roxb.
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Tre nước; Tre xiêm; Mạy bông; Mạy cái; Mai sang ba
Tên khác: Bambusa macala Buch.-Ham. ex Munro, Dendrocalamus tulda (Roxb.) Voigt;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Liliopsida
Bộ: Poales
Họ: Poaceae
Chi: Bambusa

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2023