Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
CHI

Tên Khoa học: Azima
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Gai me, Chùm lé
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

AZIMA Lam.

Cây bụi mọc đứng, có cành leo. Lá mọc đối, nguyên; lá kèm nhỏ, thành gai; nhánh ở nách, có 2 lá ở gốc biến đổi thành gai.

Cụm hoa gồm hoa nhỏ, ở nách, không cuống, hoặc tập hợp thành chùy ít phân nhánh, thành chùm hay tán; lá bắc không có hoặc có dạng lá; lá bắc con nhỏ; hoa khác gốc. Đài hình chuông, chia ra 2 - 4 thùy. Cánh hoa 4, rời, thuôn, hơi dài hơn lá đài. Nhị 4, dưới nhụy; bao phấn hình trái xoan, thò ra, chỉ nhị dạng sợi. Bầu hình trứng, 2 ô; noãn 1 - 2 trong mỗi ô; đầu nhụy rộng, có 2 thùy. Quả mọng hình cầu; vỏ quả trong mỏng; hạt 1 - 2.

Gồm 4 loài từ Nam Phi đến Hải Nam và Philippin

Việt Nam có 1 chi Azima và 1 loài Gai me (A.sarmentosa).

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Celastrales
Họ: Salvadoraceae

CÁC LOÀI
Azima sarmentosa

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2023