Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
CHI

Tên Khoa học: Aster
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Cúc cánh mối
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

ASTER L.

[Từ chữ Latin aster, astri hay chữ Hy Lạp aster, asteros:  ngôi sao; liên hệ đến cụm hoa đầu tỏa tròn, tạo thành một quầng]

Cây thảo sống nhiều năm hay cây bụi thấp. Lá mọc so le, đơn, nguyên hay có răng. Hoa thành cụm hoa đầu đơn độc hay xếp thành ngù hay chùy, các hoa ở trung tâm màu vàng, hình ống, lưỡng tính, các hoa ở mép hình môi, là hoa cái, màu trắng tới tím; bao chung có lá bắc xếp nhiều hàng. Quả bế có mào lông có lông tơ xếp 1 dãy hay 2 dãy, tồn tại.

Gồm 250 loài ở châu Mỹ, lục địa Á - Âu và châu Phi

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Asterales
Họ: Asteraceae

CÁC LOÀI
Aster ageratoides
Aster albescens
Aster amellus
Aster indamellus
Aster trinervius

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024