Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
HỌ

Tên Khoa học: Asteliaceae
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Huyết dụ
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

ASTELIACEAE Dumort. 1829

Họ này không đồng đều. Có 4 chi trong đó chi Cordyline có đại diện ở Việt Nam, mà nhiều tác giả khác xếp vào họ Dracaenaceae hoặc Agavaceae. Trong họ này, có những chi có hạt phấn có gai, lại có chi không có đặc điểm này; có chi có noãn thẳng, có chi có noãn cong .....

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Liliopsida
Bộ: Asparagales

CÁC CHI
Cordyline

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024