Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
CHI

Tên Khoa học: Asplenium
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Tổ điểu, Thiết giác
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

ASPLENIUM L.

[Từ chữ a: phủ định và splen: lá lách. Người ta cho rằng cây có tính chất làm tiêu ách tắc của lá lách]

Dương xỉ có lá có khớp, gân lá thường rời nhau và các ổ túi bào tử kéo dài được bao bởi một áo túi thường đính ở một phía của gân.

Gồm đến 650 loài phân bố khắp thế giới

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Pteridophyta
Lớp: Polypodiopsida
Bộ: Polypodiales
Họ: Aspleniaceae

CÁC LOÀI

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024