Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
CHI

Tên Khoa học: Aspidistra
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Tỏi rừng, Tỏi đá, Sầm vừng nưa
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

ASPIDISTRA Ker - Gawl.

[Từ chữ Hy Lạp aspis: lá chắn, khiên; do hoa có sẹo dạng khiên; liên hệ đến đầu nhụy to, thành dạng tàn che]

Cỏ không có thân khí sinh, với thân dưới đất hay thân rễ phát ra những lá mọc đứng, có bẹ, có cuống, hình thuôn ngọn  giáo.

Hoa lưỡng tính, đơn, nở ở sát đất. Bao hoa đơn, có màu, hình chuông với 6 hay 8 phiến. Nhị 6 hay 8. Bầu nhỏ hầu như hình trụ, có 3 hay 4 ô, mang một vòi nhụy ngắn, thấp lùn, có đầu cuối mang đầu nhụy rất lớn, tỏa tròn thành tàn che có 3 hoặc 4 thùy, làm tắc họng của bao hoa. Quả mọng, hầu như hình cầu, chứa một số ít hạt.

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Liliopsida
Bộ: Asparagales
Họ: Asparagaceae

CÁC LOÀI

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024