Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
HỌ

Tên Khoa học: Asparagaceae
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Thiên môn, Măng tây, Măng leo
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

Họ Măng tây hay họ Thiên môn đông (danh pháp khoa học: Asparagaceae) là một họ trong thực vật có hoa. Họ này chỉ được rất ít các nhà phân loại học công nhận, nói chung các loài trong họ này hay được đưa vào trong họ Loa kèn (Liliaceae).

Hệ thống APG II năm 2003 cũng công nhận họ này và đặt nó trong bộ Măng tây (Asparagales), thuộc nhánh monocots. APG II cũng có 2 tùy chọn để định nghĩa họ này:

    * Asparagaceae sensu lato (nghĩa rộng), bao gồm tất cả các loài thực vật được liệt kê trong tùy chọn thứ hai dưới đây.
    * Asparagaceae sensu stricto (nghĩa hẹp), bao gồm chỉ 2 chi (là Asparagus và chi Hemiphylacus), với tổng số khoảng 165-295 loài. Định nghĩa này là sự tách ra của các họ sau:

        * Họ Agavaceae
        * Họ Aphyllanthaceae
        * Họ Hesperocallidaceae
        * Họ Hyacinthaceae
        * Họ Laxmanniaceae
        * Họ Ruscaceae
        * Họ Themidaceae

Các họ này được công nhận trong hệ thống APG năm 1998, ngoại trừ các họ Hesperocallidaceae và Ruscaceae là các họ 'mới'. Chỉ có rất ít các ấn bản chấp nhận định nghĩa rộng của APG II cho họ Asparagaceae, còn phần lớn chỉ công nhận định nghĩa hẹp cũng như công nhận các họ tách riêng ra như trên đây.

Rất đặc trưng bởi ở đây có diệp chi (cành hình lá). Là cây dây leo bé hay cây bụi nhỏ. Lá dạng kim dài hay ngắn mọc cụm 2-5 cái một chỗ hoặc dạng bản dài.

Hoa thường đơn tính, thường mọc trên diệp chi, mẫu 3 (P3+3A3+3G3). Có 6 cánh hoa, 6 nhị và nhụy lép. Hoa cái có bầu trên.

Quả nạc hình cầu.

Thế giới có 4 chi và 320 loài, phân bố ở vùng Nhiệt đới, Cận nhiệt đới và Ôn đới, nhiều nhất là ở Địa Trung Hải, ở Trung Á và Tây Á.

Ở Việt Nam có 1 chi và 6 loài.

Phân loại: Họ này trước đây để trong họ Liliaceae. Như vậy nó có quan hệ với Liliaceae và các họ lân cận.

Giá trị kinh tế: Nhiều loài làm cảnh và làm thuốc (Asparagus cochinchinensis, A. officinalis).

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Liliopsida
Bộ: Asparagales

CÁC CHI
Asparagus
Aspidistra
Dracaena
Nolina
Rohdea
Sansevieria
Thysanotus

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024